Hlavní stránka Kontakty Mapa webu vyberte jazyk:
  1. Po převzetí překladu Vám bude obratem sdělena přesná cena překladu. Ceny vychází z ceníku uvedeného na těchto webových stránkách. Kalkulaci výsledné ceny vždy předem objasníme.
  2. Veškeré informace obsažené v překládaných dokumentech jsou přísně důvěrné a nejsou sdělovány žádným třetím stranám.
  3. 1 NS (normostrana) je definována jako 1 800 znaků včetně mezer (v MS Wordu: Soubor » Vlastnosti » Statistické údaje). Nejmenší účtovaná jednotka je 1 NS.
  4. U překladů většího rozsahu a pro stálé klienty poskytujeme slevy.
  5. Fakturace probíhá ihned po vyhotovení zakázky nebo na konci měsíce za všechny objednané a zrealizované zakázky (dle dohody). Splatnost námi vystavených faktur je 14 dní, po domluvě lze termín prodloužit.
  6. Případné reklamace musí být uplatněny do 30 dnů po obdržení překladu. Na reklamace překladu podané po této lhůtě nebude brán ohled.
Copyright 2007 Alster překlady, Veškerá práva vyhrazena.
Výuka angličtiny
Jazykové kurzy